Advokátska kancelária Sťahula

dvadsať rokov skúseností

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o. je advokátska kancelária s vyše dvadsaťročnou históriou, ktorá poskytuje komplexné právne poradenstvo a služby fyzickým aj právnickým osobám.

Advokátska kancelária vznikla v roku 2001, pôvodne ako komerčno-právna kancelária, po legislatívnych zmenách v roku 2004 bola pretransformovaná na advokátsku kanceláriu. V súčasnosti rodinne fungujúca firma sídli v centre Bratislavy na Dunajskej ulici.

Svojim klientom poskytujeme osobný a bezprostredný prístup advokáta. Dôraz kladieme na profesionalitu, efektivitu a diskrétnosť, a to pri zohľadnení individuálnych požiadaviek každého klienta. S nami ste v dobrých rukách.

Právne poradenstvo a služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

Služby

Obchodné právo
 • príprava a kontrola zmlúv, listín a ďalších právnych dokumentov
 • založenie a vznik obchodných spoločností, zmeny v obchodnom registri, likvidácie obchodných spoločností
 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti práva obchodných spoločností
 • akvizície spoločností
 • vypracovanie žalôb a podaní na súdy a zastupovanie klientov v konaní pred súdmi
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok
 • due diligence
 • právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní, zápis a zmeny v registri partnerov verejného sektora
Občianske a rodinné právo
 • vypracovanie žalôb a podaní na súdy a zastupovanie klientov v konaní pred súdmi
 • náhrada škody
 • kompletný právny servis v oblasti nehnuteľností, pozemkového práva, stavebného a katastrálneho konania
 • vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv a ďalších právnych dokumentov
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, o úpravu práv a povinností k maloletým deťom, o určenie vyživovacej povinnosti a v ostatných konaniach podľa Zákona o rodine
Pracovné právo
 • príprava zmlúv podľa Zákonníka práce
 • zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch
 • kompletné právne poradenstvo
 • právo sociálneho zabezpečenia
Trestné právo
 • obhajoba klientov v trestnom konaní
 • vypracovanie trestných oznámení
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
JUDr.
Zoltán Sťahula
Spoločník, advokát

JUDr. Zoltán Sťahula s vyznamenaním absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež získal titul JUDr. Do roku 2000 pôsobil na viacerých významných riadiacich postoch v ústrednej štátnej správe a v bankovníctve. Následne si založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Do roku 2004 pôsobil ako komerčný právnik.

Disponuje bohatými skúsenosťami v rôznych oblastiach práva, špecializuje sa najmä na zdravotné právo, občianske právo, obchodné právo a právo obchodných spoločností a problematiku verejného obstarávania. Právne služby poskytuje v slovenskom a maďarskom jazyku.

JUDr.
Simona Matúšková, PhD.
Spoločník, advokátka

JUDr. Simona Matúšková, PhD. v roku 2008 ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 obhájila rigoróznu prácu a bol jej udelený titul JUDr. V roku 2010 absolvovala zahraničný študijný pobyt na právnickej fakulte Varšavskej Univerzity v Poľsku.

V roku 2012 úspešne ukončila denné doktorandské štúdium a pôsobila aj ako odborná asistentka na Katedre trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venovala pedagogickej a vedeckej činnosti. Vo svojej praxi sa špecializuje na kompletný právny servis najmä v oblastiach trestného, občianskeho, rodinného, pracovného a medicínskeho práva.

JUDr.
Jana Miklánková
Spolupracujúca advokátka

JUDr. Jana Miklánková v roku 2008 ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež v roku 2010 obhájila rigoróznu prácu a bol jej udelený titul JUDr.. Po skončení štúdia pracovala ako advokátsky koncipient a od roku 2012 pôsobí ako advokátka. Vo svojej praxi sa venuje najmä oblasti obchodného a občianskeho práva, ako aj sporovej agende či poskytovaniu poradenstva klientom v rámci developerských projektov.

Mgr.
Denisa Dubinová
Spolupracujúca advokátka

Mgr. Denisa Dubinová v roku 2017 úspešne absolvovala magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia sa orientovala primárne na poskytovanie právnych služieb v oblasti rodinného práva a občianskeho práva.

V občianskom práve sa zameriavala najmä na agendu vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Od roku 2019 je súčasťou našej kancelárie, kde pokračuje v poskytovaní právnych služieb v oblasti rodinného práva a súčasne sa venuje sporovej agende, občianskemu, pracovnému a medicínskemu právu. V roku 2021 úspešne zložila advokátske skúšky.

Mgr.
Peter Sťahula
Konzultant, office manager

Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy ukončil v roku 2013. Od roku 2015 pracuje v našej kancelárii ako konzultant. Vo svojej činnosti sa venuje právu obchodných spoločností, realitnému právu, ale aj medicínskemu právu. Orientuje sa tiež v problematike GDPR a RPVS. V neposlednom rade medzi jeho kompetencie spadá tiež starostlivosť o bezproblémový chod kancelárie.

Tím

JUDr.
Zoltán
Sťahula
Viac informácií
JUDr.
Simona
Matúšková
Viac informácií
JUDr.
Jana
Miklánková
Viac informácií
Mgr.
Denisa
Dubinová
Viac informácií
Mgr.
Peter
Sťahula
Viac informácií

Kontaktujte nás

 • Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o.
 • Dunajská 2304/6,
 • 811 08 Bratislava
 • IČO: 506 868 61
 • DIČ: 212 041 8014
 • IČ DPH: SK 212 041 8014
  Obch. register mestského súdu Bratislava 3, odd. SRO, vl. č. 116556/B
 •  
 • IBAN / SWIFT: SK44 1100 0000 0029 4103 3698 / TATRSKBX
Ak máte záujem o prácu v našej kancelárii, pošlite nám svoj životopis a motivačný list na: info@akstahula.sk