História firmy

Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o.

Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o. je advokátska kancelária s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá poskytuje komplexné právne poradenstvo a služby. Advokátska kancelária bola založená v r. 2001, pôvodne ako komerčno-právna kancelária, po legislatívnych zmenách v r. 2004 bola pretransformovaná na advokátsku kanceláriu. Kancelária sídli v centre Bratislavy na Dunajskej ulici.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby tak fyzickým ako aj právnickým osobám, vrátane zastupovania klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a tiež pri rokovaniach sostatnými účastníkmi právnych vzťahov. Vo všetkých prípadoch ponúka klientom osobný a bezprostredný prístup advokáta s dôrazom na individuálne požiadavky klienta a potreby každého prípadu tak, aby pri zachovaní profesionality, efektivity a diskrétnosti bol dosiahnutý čo najpriaznivejší výsledok pre klienta. Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku a to najmä v nasledovných oblastiach práva:

Obchodné právo

 • spisovanie zmlúv, listín a iných právnych dokumentov,
 • založenie a vznik obchodných spoločností, zmeny v obchodnom registri, likvidácie obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti práva obchodných spoločností,
 • akvizície spoločností
 • vypracovanie žalôb a podaní na súdy a zastupovanie klientov v konaní pred súdmi,
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok,
 • due diligence,
 • právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní,

Občianske a rodinné právo

 • vypracovanie žalôb a podaní na súdy a zastupovanie klientov v konaní pred súdmi,
 • náhrada škody
 • kompletný právny servis v oblasti nehnuteľností, pozemkového práva, stavebného a katastrálneho konania,
 • vyhotovovanie zmlúv a iných právnych dokumentov, pripomienkovanie návrhov zmlúv,
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, o úpravu práv a povinností k maloletým deťom, o určenie vyživovacej povinnosti a ostatných konaniach podľa Zákona o rodine,

Pracovné právo

 • príprava zmlúv podľa Zákonníka práce,
 • zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch,
 • kompletné právne poradenstvo
 • právo sociálneho zabezpečenia

Trestné právo

 • obhajoba klientov v trestnom konaní,
 • vypracovávanie trestných oznámení,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní.